ZUKI ZUKI (สุกี้HOT POT)

ZUKI ZUKI (สุกี้HOT POT), ร้านอร่อย, 34

999อาคารชั้น2โครงการเดอะไนน์ ZONE H The nine Neighborhood Center ถ.พระราม9 แขวง/เขตสวนหลวงกทม.(ออกจากถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวพระราม9 จะอยู่ขวามือ)

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

ZUKI ZUKI (สุกี้HOT POT)

รายละเอียดที่อยู่

999อาคารชั้น2โครงการเดอะไนน์ ZONE H The nine Neighborhood Center ถ.พระราม9 แขวง/เขตสวนหลวงกทม.(ออกจากถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวพระราม9 จะอยู่ขวามือ)

เบอร์โทร :02-7167891 มือถือ :

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 16.00 -22.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ
  • โทรศัพท์ 02-7167891
  • Fax 02-7167891
  • Website 02-7167891
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 16.00 -22.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ