Thee Cafe

Thee Cafe, ร้านอร่อย, 5

49/4 ซอยงามวงศ์วาน 54 กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

Thee Cafe

รายละเอียดที่อยู่

49/4 ซอยงามวงศ์วาน 54 กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทร :085-364-1499 มือถือ :085-364-1499

E-mail : https://www.facebook.com/Thee-Cafe-207571839673241/?fref=ts Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 10.00 น. - 20.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 085-364-1499
  • โทรศัพท์ 085-364-1499
  • Fax 085-364-1499
  • Website 085-364-1499
  • E-mail https://www.facebook.com/Thee-Cafe-207571839673241/?fref=ts

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 10.00 น. - 20.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ