Happy Fish

Happy Fish, ร้านอร่อย, 31

Asiatique The Riverfront 2194 ซอยเจริญกรุง 72 - เจริญกรุง 74 อาคาร ย่านริมน้ำของโครงการเอเซียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เมนูอาหาร

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

Happy Fish

รายละเอียดที่อยู่

Asiatique The Riverfront 2194 ซอยเจริญกรุง 72 - เจริญกรุง 74 อาคาร ย่านริมน้ำของโครงการเอเซียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทร :08-3015-9988,0-2108-4498 มือถือ :08-3015-9988,0-2108-4498

E-mail : none Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 17.00 น. - 01.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 08-3015-9988,0-2108-4498
  • โทรศัพท์ 08-3015-9988,0-2108-4498
  • Fax 08-3015-9988,0-2108-4498
  • Website 08-3015-9988,0-2108-4498
  • E-mail none

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 17.00 น. - 01.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ