Brown Sugar

Brown Sugar, ร้านอร่อย, 1

469 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมนูอาหาร

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

Brown Sugar

รายละเอียดที่อยู่

469 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เบอร์โทร :081 805 7759 มือถือ :081 805 7759

E-mail : none Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 17.00 - 1.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 081 805 7759
  • โทรศัพท์ 081 805 7759
  • Fax 081 805 7759
  • Website 081 805 7759
  • E-mail none

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 17.00 - 1.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ