Tell ME WINE Wine & Cuisine (อาหารฟิวชั่น)

Tell ME WINE Wine & Cuisine (อาหารฟิวชั่น), ร้านอร่อย, 38

295,297,299 ซ.เสนานิคมนิเวศน์200 โครงการ Nawamin Festivall Walk ถ.ประเสริฐมนูญกิจ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.( จากถ.พหลโยธินมาแยกเกษตรเลี้ยวเข้าถนนประเสริฐมนูญกิจ ร้านฯอยู่ภายในโครงการฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงปากซอยเสนานิคมนิเวศน์200 ติดกับโครงการ Nawamin city Avenue)

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

Tell ME WINE Wine & Cuisine (อาหารฟิวชั่น)

รายละเอียดที่อยู่

295,297,299 ซ.เสนานิคมนิเวศน์200 โครงการ Nawamin Festivall Walk ถ.ประเสริฐมนูญกิจ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.( จากถ.พหลโยธินมาแยกเกษตรเลี้ยวเข้าถนนประเสริฐมนูญกิจ ร้านฯอยู่ภายในโครงการฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงปากซอยเสนานิคมนิเวศน์200 ติดกับโครงการ Nawamin city Avenue)

เบอร์โทร : มือถือ :02-9070502-3, 084-6492035

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 18.00-01.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 02-9070502-3, 084-6492035
  • โทรศัพท์
  • Fax
  • Website
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 18.00-01.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ