All six to twelve

All six to twelve, ร้านอร่อย, 7

55 อาคาร Fraser Place Langsuan ชั้นล็อบบี้ ซ.หลังสวน ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.(จากถ.หลังสวนผ่านเซ็นทรัลชิดลม เข้าซ.หลังสวนร้านอยู่ประมาณก่อนถึงซอย 1)

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

All six to twelve

รายละเอียดที่อยู่

55 อาคาร Fraser Place Langsuan ชั้นล็อบบี้ ซ.หลังสวน ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.(จากถ.หลังสวนผ่านเซ็นทรัลชิดลม เข้าซ.หลังสวนร้านอยู่ประมาณก่อนถึงซอย 1)

เบอร์โทร : มือถือ :02-2506799

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 18.00-24.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 02-2506799
  • โทรศัพท์
  • Fax
  • Website
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 18.00-24.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ