The local by Oam thong (อาหารไทย)

The local by Oam thong (อาหารไทย), ร้านอร่อย, 39

32-32/1 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.(ถ.สุขุมวิท เข้าซ.สุขุมวิท23ประมาณกลางซอย ร้านอยู่ขวามือ (ตรงข้ามอาคารประสานมิตรพลาซ่า)

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

The local by Oam thong (อาหารไทย)

รายละเอียดที่อยู่

32-32/1 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.(ถ.สุขุมวิท เข้าซ.สุขุมวิท23ประมาณกลางซอย ร้านอยู่ขวามือ (ตรงข้ามอาคารประสานมิตรพลาซ่า)

เบอร์โทร : มือถือ :02-6640664

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 11.30-14.30, 17.30-23.30 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 02-6640664
  • โทรศัพท์
  • Fax
  • Website
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 11.30-14.30, 17.30-23.30 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ