I rich by Tonkampu (อาหารฝรั่ง)

I rich by Tonkampu (อาหารฝรั่ง), ร้านอร่อย, 36

107 ถ.เลียบคูนายกินสาย 1 ซอย.7 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

I rich by Tonkampu (อาหารฝรั่ง)

รายละเอียดที่อยู่

107 ถ.เลียบคูนายกินสาย 1 ซอย.7 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เบอร์โทร : มือถือ :02-9290273

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 11.00-14.00.17.00-22.30 น.หยุดวันอาทิตย์ วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 02-9290273
  • โทรศัพท์
  • Fax
  • Website
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 11.00-14.00.17.00-22.30 น.หยุดวันอาทิตย์
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ