THE WAVE

THE WAVE, ร้านอร่อย, 24

ราษฏร์บูรณะ 17 บางประกอก ราษฎร์บูรณะ กทม.10140 (อยู่หลัง BIG C ราษฏร์บูรณะ ติดริมแม่น้ำ) ห้อง คาราโอะเกะ

บรรยากาศร้าน

Events

โปรโมชั่น

ติดต่อร้าน

THE WAVE

รายละเอียดที่อยู่

ราษฏร์บูรณะ 17 บางประกอก ราษฎร์บูรณะ กทม.10140 (อยู่หลัง BIG C ราษฏร์บูรณะ ติดริมแม่น้ำ) ห้อง คาราโอะเกะ

เบอร์โทร : มือถือ :02-4273341

E-mail : Website : -

Openig Hours

วันเปิด : 11.30-14.30 และ 17.30-24.00 น. วันหยุด : -

ส่งข้อความถึงร้าน

รายละเอียดร้าน

  • มือถือ 02-4273341
  • โทรศัพท์
  • Fax
  • Website
  • E-mail

เวลา ปิด-เปิดร้าน

  • เวลา : 11.30-14.30 และ 17.30-24.00 น.
  • วันหยุดร้าน :

ผู้สนับสนุนเว็บ